Jaarstukken 2022

Utrecht investeert ieder jaar in een gezonde en leefbare stad. De gemeenteraad stelt jaarlijks de Begroting vast waarin staat wat de plannen voor de stad zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders voert de plannen uit. Op deze kaart lees je wat we in 2022 hebben gedaan voor Utrecht en wat dat heeft gekost. Ofwel: de verantwoording van 2022.

Hieronder zie je een illustratie van de stad Utrecht met daarin alle programma's. De Begroting van de stad bestaat namelijk uit 16 programma's, ieder met zijn eigen doelen en activiteiten. Bij ieder programma staat het bedrag uit de begroting en de verantwoording. Meer informatie staat in de Jaarstukken 2022, waarin het college uitgebreid verslag doet aan de gemeenteraad. De jaarstukken vind je op utrecht.jaarverslag-2022.nl

Afwijking baten
€ 0,769 mln
Afwijking lasten
€ 4,084 mln
6242 nieuwe inwoners in Utrecht
Afwijking baten
€4,656 mln
Afwijking lasten
€ 25,115 mln
Voor 1032 nieuwbouwwoningen is de bouw gestart
Afwijking baten
€ - 0,982 mln
Afwijking lasten
€ 1,670 mln
Aantal daken met zonnepanelen gestegen naar 29%
Afwijking baten
€ - 0,688 mln
Afwijking lasten
€ 1,400 mln
1411 oplaadpalen in Utrecht
Afwijking baten
€ - 1,869 mln
Afwijking lasten
€ 2,381 mln
De omvang van achterstallig onderhoud is terug gebracht naar 35,7 miljoen euro.
Afwijking baten
144
Afwijking lasten
€ 1,123 mln
85% van de inwoners waardeert cultureel aanbod op stedelijk niveau
Afwijking baten
€ 3,099 mln
Afwijking lasten
€ 17,492 mln
1033 mensen met een uitkering kregen een baan
Afwijking baten
€ 0,767 mln
Afwijking lasten
€ 2,366 mln
De totale werkgelegenheid per inwoner is toegenomen naar 1,06.
Afwijking baten
€ 38,477 mln
Afwijking lasten
€ 28,164 mln
In bijna 80% van de huisartstenpraktijken een samenwerking met het buurtteam
Afwijking baten
€ 7,528 mln
Afwijking lasten
€ 1,534 mln
10% van de vacatures in het primair onderwijs ins niet vervuld
Afwijking baten
€ 0,543 mln
Afwijking lasten
€ -566 mln
Ruim 7.000 inwoners voelen zich zeer ongezond.
Afwijking baten
-10
Afwijking lasten
€ 631 mln
Er waren 24.117 misdrijven in Utrecht
Afwijking baten
563
Afwijking lasten
€ 3,568 mln
Van 3,75% naar 3,3% leegstaande panden
Afwijking baten
3.349
Afwijking lasten
€ -303 mln
82% van de kinderen tussen 10 en 12 is lid van een sportvereniging
Afwijking baten
14.179
Afwijking lasten
€ -3,442 mln
Afwijking baten
12.053
Afwijking lasten
€ -7,084 mln
Afwijking baten
Afwijking lasten
€ -1,000 mln
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2023 11:10:47 met de export van 04/14/2020 16:29:30